LAR-bed for Frederiksberg Kommune

Blomstrende LAR-bed til cyklister

Etableringsår:

LAR-bedet er etableret i juni 2021.

Etableringssted:

Pelargonievej på Frederiksberg.

Kunde:

Katja Steen Sørensen, projektleder, drift af klimaprojekter,
Landskabsarkitekt
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Kommune.

Bed-type:

260 kvm. fordelt over to bede.

Anlæg udført af:

Frederiksberg Kommunes grønne team.

Om projektet:

LAR-bede er en del af klimatilpasningen på Frederiksberg. Kommunen er meget tæt bebygget, og de fleste arealer omkring bygningerne er befæstigede. Derfor fokuserer den på at omdanne eksisterende arealer til bedre at håndtere stigende mængder regnvand.

Det er især de vejnære anlæg, der skal ændres i form, udtryk og funktion for at forsinke regnvandet og aflaste kloaksystemet.

På Pelargonievej har Frederiksberg Kommune etableret et "trug". Det skal opsamle regnvand fra vejen og samtidigt skabe et blomstrende hjørne til gavn for cyklister, fodgængere og bilister.

Plantesammensætningen består af:

  • 12 forskellige stauder
  • 2 typer prydgræsser
  • 3 forskellige arter af forårsblomstrende løg

Vi har valgt planter, som er klar til fremtidens tørrere somre og vådere vintre. De kan trives i meget tørre forhold og tolerere afledt vejvand.

Der er både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arter i dette LAR-bed. Både de hjemmehørende og de ikke-hjemmehørende arter vil tilbyde pollen og nektar til bier, sommerfugle og andre insekter. Det giver et vigtigt bidrag til biodiversiteten i området.

De to blomstrende LAR-bede på Frederiksbergerg kan være med til at sænke stressniveauet hos de forbipasserende borgere og endda øge koncentrationen i trafikken.

 

Se vores andre projekter med klimatilpasning