LAR-bed for Frederiksberg Kommune

Blomstrende LAR-bed til cyklister

Etableringsår

LAR-bedet er etableret i juni 2021.

Etableringssted

Pelargonievej på Frederiksberg.

Kunde

Katja Steen Sørensen, projektleder, drift af klimaprojekter,
Landskabsarkitekt
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
Frederiksberg Kommune.

Bed-type

260 kvm. fordelt over to LAR-bede.

Anlægsgartner

Frederiksberg Kommunes grønne team.

Om projektet

Frederiksberg kommune er meget tæt bebygget, og de fleste ubebyggede arealer er befæstede. Derfor har kommunen stort fokus på at forbedre mulighederne for at håndtere de stigende mængder regnvand.

På Pelargonievej har kommunen etableret et "trug". Det skal opsamle regnvand fra vejen og samtidigt skabe et blomstrende hjørne til gavn for cyklister, fodgængere og bilister.

Plantesammensætningen består af:

  • 12 forskellige stauder
  • 2 typer prydgræsser
  • 3 forskellige arter af forårsblomstrende løg

Vi har valgt planter, som er klar til fremtidens tørre somre og våde vintre. Planterne kan både trives i meget tørre forhold og samtidig tolerere det afledte vejvand.

Vi har brug både hjemmehørende arter og eksoter. Alle planterne vil tilbyde pollen og nektar til bier, sommerfugle og andre insekter. Det giver et vigtigt bidrag til biodiversiteten i området.

De to blomstrende LAR-bede på Frederiksbergerg kan være med til at sænke stressniveauet hos de forbipasserende borgere og endda øge koncentrationen i trafikken.

Se vores andre projekter med klimatilpasning