Skive Kommune

Klimatilpasning i Skive

Etableringsår:

Projektet i Skive etableres over flere etaper fra foråret 2021 til foråret 2022.

Etableringssted:

Resenvej i Skive og hjørnet af Resenvej og Nørreport.

Kunde:

Skive Kommune v. Lene Uhre Stæhr, Civilingeniør ved Vej og Trafik - Teknik, Miljø og Udvikling.

Bed-type:

814 kvm. LAR-bede, 191 kvm. mindre bede med træer og 367 kvm. staudebed på hjørnet af Resenvej og Havnevej.

Anlæg udført af:

Kommunens grønne team.

Om projektet:

Resenvej i Skive undergår en stor forandring for at imødekomme fremtidens øgede vandmængder. Skive Kommune og Skive Vand kloakseparerer derfor Resenvej og sidevejen hertil, og i den forbindelse renoveres hele vejstrækningen.

Vejvandet ønskes afledt i vejbede, også for at øge farverne og livet på vejen, og derfor har vi plantet en masse stauder, forårsblomstrende løg og suppleret med træer.

Resenvej starter inde i bymidten ved Havnevej, og ender ved Nørre Boulevard. Vi har derfor arbejdet med at understøtte denne bevægelse fra "by til land" igennem plantesammensætningens udtryk. På den første tredjedel er plantesammensætning mere kompakt og "prydpræget", hvorefter den langsomt "forvildes" mere og mere. Dette gør vi ved at bevare en bruttosammensætning af stauder, som går igen i alle bedene, men ligeså langsomt supplere med mere vilde og hjemmehørende arter, på vej mod Nørre Boulevard.

Projektet er det største klimatilpasningsprojekt i kommunen, og der er sat høje standarder for både det udførte arbejde og det omkringliggende kommunikationsarbejde. Vi har derfor bidraget med walk-and-talks og borgerinddragelse både analogt og virtuelt. Vi har bl.a. oprettet en afstemning hvor borgerne blev inviteret til at give deres besyv med ifht. om vi skulle arbejde med en lyserød plantesammensætning eller en mere blå sammensætning. Borgerne blve inviteret via facebook og flyers, og borgernes stemmer skulle afgives via sedler i vores dertil opstillede postkasse, eller via en qr-kode, oprettet til formålet. Der har været super god respons og meget høj deltagelse fra borgerne.