Silkeborg Kommune

LAR-bede på Vestergade

Etableringsår:

Bedene er etableret i efteråret 2020.

Etableringssted:

Vestergade i Silkeborg.

Kunde:

Brita Skovlyst, Projektleder og Konstruktør

Teknik og Miljø

Silkeborg Kommune

I samarbejde med Casper Gravlev fra COWI.

Bed-type:

700 kvm. fordelt over 22 LAR-bede.

Anlæg udført af:

Kommunens grønne team, bl.a. Jette, Annette og Morten.

Om projektet:

I Silkeborg Kommune har vi hjulpet med at håndtere overfladevandet på Vestergade.

Der er etableret 22 vejbede, som skal aflede vandet fra vejbane, cykelsti og fortov. Kommunen har døbt projektet "Klimavejen".

Plantesammensætningen består af 13 forskellige stauder og fire forskellige arter af forårsblomstrende løg. Vi har valgt arter, som vi ved kan trives i de meget tørre forhold, og samtidig kan tolerere, at der på arealet bliver afledt vejvand. Plantesammensætningen er fordelt i to mix. Det ene mix er plantet ved ind- og udløb, fordi vi her har brugt arter, som bedre kan trives i et fugtigt miljø. Det andet mix er fordelt i resten af bedet, fordi det indeholder arter, som er mere tørketolerante.

Alle arter af stauder og løg er udvalgt fordi de alle har en lang blomstring, fordi de komplimenterer hinanden i blad- og blomsterformer, og fordi der er et kontinuerligt udbud af pollen og nektar til insekter. Endelig kan alle stauder og løg tåle salt.