Vidensdeling

Vi har udviklet to modeller, som kan hjælpe kunder med at dokumentere deres CO2-besparelse og biodiversitet-gevinst i deres projekter. Konkrete tal kan hjælpe med at undgå greenwashing.

Læs mere

Formandsbladet skriver om vores arbejde med biodiversitet. Vi fortæller, hvordan man sparer penge og ressourcer ved at tænke beplantning ind tidligt i et projekt.

Læs mere

Byggeri+Arkitektur skriver om vores erfaring med projektering og levering af blomstrende staudebede til klimatilpasning og øget trivsel i byerne.

Læs mere

Resenvej i Skive er beplantet med bede, der forsinker vandmasserne og visualiserer overgangen fra land til by. Skive Folkeblad beskriver vores arbejde med borgerinddragelse.

Læs mere

Vi har fået ny viden om det mikrobiologiske potentiale i regnbede. Sammen med VIA, Byggros og Silkeborg Forsyning indgik vi i videnbroprojektet om planter, organismer, jord og vandrensning.

Læs mere

Når der tales om bæredygtigt byggeri, skal landskabet og biodiversiteten tænkes ind tidligt i processen. Building Green beskriver vores holistiske tilgang.

Læs mere

Vi har hjulpet Viborg Kommune med at spare penge ved at bytte importerede planter ud med danske stauder og blomster, skriver Viborg Folkeblad.

Læs mere

Horsens Kommune skriver om, hvordan biodiversitet skal skabe mere glæde og natur i byen. Med vores hjælp sparer den også på drift.

Læs mere

Aarhus Vand beskriver vores samarbejde om 22 vejbede. Vi har leveret robuste arter og infoskilte om planterne og deres bidrag til biodiversiteten.

Læs mere

Ugebladet Skanderborg skriver om vores bidrag til projekter med blomstrende byfornyelse i Ry. Det er bare ét af mange projekter i kommunen.

Læs mere

Aarhus Stiftstidende skriver om de mange blomstrende staudebede, vi har leveret til flere end 50 danske kommuner.

Læs mere

TV2 Østjylland fortæller om gevinsterne ved at vælge hjemmehørende stauder fra Byblomst til at erstatte græsarealer.

Læs mere