byblomst-hvid-blomst

Med blomstrende stauder på offentlige arealer vil vi øge mangfoldigheden i flora og fauna, og samtidig styrke trivslen og fællesskabet imellem mennesker

Med en stor viden om jord, planter, biodiversitet og insekter skaber vi blomstrende anlæg, der passe til alle vækstbetingelser. Ved at vælge den rette plante til det rette sted, kan vi skabe driftvenlige staudeanlæg på alle placeringer i byen - i rundkørslen, foran børnehaven, ved erhversdomicilet, i boligforeningen mm. Driften af vores bede begrænser sig til 2 min. pr. kvm. 

stauder-rundkoersel

Blomstrende anlæg

Med en variation af blomsterløg og stauder på de steder, hvor vi alle færdes, øger vi muligheden for fællesskab i byen, hele året. Samtidig skabes der pollen og ly til insekter. Forskning viser at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i arealer med varieret beplantning. Det gælder uanset om stauderne plantes i en rundkørsel, ved en børnehave, foran et erhversdomicil eller i et vejbed.

Vi-tilbyder

Vi tilbyder

Vi sælger en samlet pakke, hvor vi tager hånd om samtlige led i processen. Vi sammensætter planter specifikt fra projekt til projekt, og vi producerer planterne hos vores gartneri Østjylland. Vi laver formidlinger til borgerne/beboerne/medarbejderne, der skal have glæde af det nye blomstrende areal, og vi instruerer den ansvarlige anlægsgartner i plantning og pleje. 

blomster-offentlige-arealer

Sådan gør vi

Opskriften bag et blomstrende, længelevende og driftvenligt areal er, at skabe en perfekt dynamik imellem planterne, så bedet får en lang blomstring. Vi har opstillet 10 dogmer for de planter, som vi bruger i vores projekter, og samtidig forenklet planteprocessen så der ikke er brug for afsætning. Alle planter leveres fordelt i 18-hulsbakker, så der bare kan plantes.