byblomst-hvid-blomst

Vi øger mangfoldigheden i flora og fauna i byerne med blomstrende stauder og styrker trivslen for både mennesker og dyr

Dette gør vi med attraktive blomstrende bede, som er dynamiske og varierer over tid

Byblomster er velegnede til alle arealer, som mangler farve og liv eller som er dyre at pleje.

Byblomstrende bede skaber nemlig værdi både for mennesker og dyr. Samtidig frigiver de ressourcer hos de medarbejdere, som plejer bedene, da driften af vores bede begrænser sig til 2 min. pr. kvm. Vi formår at holde driften så lav, fordi vi har fokus på vækstbetingelserne på de enkelte arealer, når vi udvælger planterne. Vi kan derfor skabe driftsvenlige staudebede på alle placeringer i byen – hvad enten det er i rundkørslen, ved erhvervsdomicilet, ved vejen som har brug for regnvandssikring, i parken eller i boligforeningen.

staudebede-plantning

Vi tilbyder

Vi sælger en samlet pakke, hvor vi tager hånd om alle led i processen. Vi sammensætter planter specifikt til det enkelte projekt, og vi producerer planterne hos vores gartneri i Østjylland. Vi laver formidling til de borgere/beboere/medarbejdere, der skal have glæde af det nye blomstrende bed, og vi instruerer den ansvarlige anlægsgartner i beplantning og pleje.

blomster-byen-biodiversitet

Sådan gør vi

Opskriften bag et blomstrende, længelevende og driftsvenligt areal er at skabe en perfekt dynamik mellem planterne, så bedet får en lang blomstring. Vi har opstillet 10 krav til de planter, som vi bruger i vores projekter, og samtidig forenklet planteprocessen så der ikke er brug for afsætning. Planterne leveres blandet fordelt i 18-hulsbakker sammen med en speciallavet afstandsrive og en plantemanual, så der bare skal plantes.     

Blomster - Vores projekter

Vores projekter

Med en variation af blomsterløg og stauder på de steder hvor vi alle færdes, skaber vi pollen og ly til insekter. Samtidig øges muligheden for fællesskab i byen – hele året. Forskning viser nemlig, at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i områder med varieret beplantning. Det gælder uanset om stauderne plantes i en rundkørsel, foran et erhvervsdomicil eller i et vejbed.