byblomst-hvid-blomst

Med blomstrende stauder på offentlige arealer vil vi øge mangfoldigheden i flora og fauna, og samtidig styrke trivslen og fællesskabet imellem mennesker

Vi ønsker at udnytte de store potentialer i rundkørsler, vejbede og fællesarealer og omdanne dem til driftvenlige staudeanlæg. Med en kombinationen af hårdføre og salttolerante stauder samt en høj plantetæthed, sikre vi staudernes overlevelse i byens barske miljø. Driften af vores bede begrænser sig til 1 årlig lugning og nedklipning i vinterhalvåret. 

stauder-rundkoersel

Blomstrende arealer

Med en variation af blomsterløg og stauder på de steder, hvor vi alle færdes, øger vi muligheden for fællesskab i byen, hele året. Samtidig skabes der pollen og ly til insekter. Studier viser samtidig at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i arealer med varieret beplantning. Det gælder uanset om stauderne plantes i en rundkørsel, et fællesareal i en boligforening eller i et vejbed.

Vi-tilbyder

Vi tilbyder

Vi sælger pakkeløsninger med stedsspecifik plantesammensætning, og planter fra vores egen østjyske gartner. Derudover instruerer vi i plantning og pleje, og formidler om projektet til lokalområdet. Arealet skal plejes med vanding ved etablering, og luges 5-6 gange det første år. Herefter begrænser plejen sig til 1 gang lugning og 1 gang nedklipning årligt. 

blomster-offentlige-arealer

Sådan gør vi

Opskriften bag et blomstrende, længelevende og driftvenligt areal er, at skabe den perfekte balance af dynamik.  Vi udarbejder en plantesammensætning, der passer til de specifikke vækstbetingelser i arealet, med stauder  hvis egenskaber opfylder vores 10 krav. Vi udfordrer det traditionelle staudebed, og har udviklet en plantemetode, som gør plantearbejdet  nemt og effektivt.