Med blomstrende stauder øger vi mangfoldigheden i flora og fauna i byerne, samtidig med at vi styrker trivslen og fællesskabet mellem mennesker  

Byblomster er dynamiske og blomstrende anlæg i byerne velegnede til alle arealer, som mangler farve og liv eller som er dyre at pleje.

Vores bede skaber værdi både for mennesker og insekter, samtidig med at de frigiver ressourcer hos de medarbejdere, som plejer bedene. Driften af bede fra Byblomst begrænser sig til max. 2 min. pr. kvm. fordi vi gør os umage med at vælge den rigtige plante, til det rigtige sted. Ved at tage udgangspunkt i de pågældende vækstbetingelser kan vi skabe driftvenlige staudebede på alle placeringer i byen – hvad enten det er i rundkørslen, ved erhvervsdomicilet, i LAR-bedet, i parken eller i boligforeningen.

Byblomst

Vores koncept

Byblomst er en farverig tegnestue, og vi har specialiseret os i plantevalg til vejnære arealer. Vi er optagede af at samarbejde om at skabe blomstrende anlæg, der holder en lav drift, sikrer langvarig blomstring, understøtter biodiversiteten og inddrager borgerne. Læs videre her for at forstå, hvordan vi kan samarbejde med jer, og hvad vores priser er.

blomster-byen-biodiversitet Byblomst

Vores metode

Vi tager bevidste valg om, hvordan vi arbejder med jord og planter, altid med fokus på, at jeres projekt skal være så nemt for jer at håndtere som muligt - både hvad angår etablering, drift, økonomi, borgerinddragelse og formidling. Vi producerer vores egne planter, instruerer jer i plantning via en simpel metode, står for borgerinddragelse og formidling.

Byblomst

Vores projekter

Med blomstrende arealer dér hvor mennesker færdes, kan vi skabe mere liv og fællesskab. Forskning viser nemlig, at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i områder med varieret beplantning. Derfor har vi mange forskellige typer af projekter, fordelt over mange forskellige adresser i landet. Her kan du læse om et udsnit af vores projekter, der tæller alt fra LAR-bede til rumskabende bede i byen. 

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skabe flere blomstrende anlæg hos jer.