Vi styrker trivslen for mennesker,
dyr og planter

Byblomster giver farve, liv og lavere udgifter til pleje end livløse arealer

Når du vil sikre bedre trivsel i byen, er blomstrende planter en vigtig del af løsningen. Med vores tilgang får du driftsvenlige arealer, som har meget større værdi end græsplæner. Vi vælger den rigtige plante til det rigtige sted. Det betyder, at plejen går hurtigt, og at dit areal har værdi hele året rundt - for insekter, borgere og medarbejdere. 

Byblomst

Vores koncept

Byblomst er en farverig tegnestue, og vi har specialiseret os i plantevalg til vejnære arealer. Vi er optagede af at samarbejde om at skabe blomstrende anlæg, der holder en lav drift, sikrer langvarig blomstring, understøtter biodiversiteten og inddrager borgerne.

Læs videre her for at forstå, hvordan vi kan samarbejde med jer, og hvad vores priser er.

blomster-byen-biodiversitet Byblomst

Vores metode

Vi tager bevidste valg om, hvordan vi arbejder med jord og planter. Og altid med fokus på, at jeres projekt skal være så nemt for jer at håndtere som muligt - både hvad angår etablering, drift, økonomi, borgerinddragelse og formidling.

Vi producerer vores egne planter, instruerer jer i plantning og pleje, og vi står for borgerinddragelse og formidling.

Byblomst

Vores projekter

Med blomstrende arealer dér hvor mennesker færdes, kan vi skabe mere liv og fællesskab. Forskning viser nemlig, at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i områder med varieret beplantning. Derfor har vi mange forskellige typer af projekter, fordelt over mange forskellige adresser i landet. Her kan du læse om et udsnit af vores projekter, der tæller alt fra LAR-bede til rumskabende bede i byen.

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skabe flere blomstrende anlæg hos jer