Vores koncept

Byblomst er en farverig tegnestue, hvor vi har specialiseret os i plantevalg til vejnære arealer.

Vi er optagede af at skabe blomstrende anlæg, der holder en lav drift, sikrer langvarig blomstring, understøtter biodiversiteten og inddrager borgerne. Vi har gjort os umage for, at det skal være så nemt som muligt for jer at skabe blomstring i jeres by.

Vi laver specifikke plantesammensætninger til alle projekter. Derudover har vi også et gartneri, som producerer vores stauder og løg.

Og så har vi gode samarbejdspartnere, der kan anlægge projekterne for jer, hvis I ikke selv har grønne folk til den opgave.

Staudebede

Staudebede med lang blomstring

Plantesammensætning af længelevende og blomstrende stauder og forårsblomstrende løg. Der plantes 15 stauder og 30 løg pr. m2.

*Vejledende pris pr. m2:
350 kr. ved minimum 100 m2.

Stauder og frø

Ekstensive arealer med stauder og frø

Plantesammensætning af længelevende og blomstrende stauder og flerårig frøblanding. Her plantes 5 stauder pr. m2 og udsås ca. 2 gram frø pr. m2.

*Vejledende pris pr. m2:
200 kr. ved minimum 100 m2.

Stauder i græs

Blomstrende græsflader

Plantesammensætning af robuste og blomstrende stauder, der kan plantes direkte ned i græsfladen. Her plantes i grupper, striber eller vilkårligt i græsfladen.

*Vejledende pris pr. m2:
200 kr. ved minimum 100 m2

*Ved færre m2 øges prisen.

Alle vores forskellige typer af projekter indeholder, udover projektering og levering, følgende:

  • Planterne produceres af vores egen gartner i Østjylland. Hver enkelt plante leveres med en iboende 12 måneders madpakke af langtidsvirkende gødning, og er derudover behandlet med en tang-ekstrakt, for øget modstandsdygtighed. Planterne er blandet i 18-hulsbakker, som er farvekodet jf. plantemanualen.
  • Instruktion i beplantning via en illustreret plantemanual, som leveres på cc-containerne sammen med planterne.
  • Udlån af vores speciallavede afstandsrive, der optegner arealet i felter til 15 planter pr. m2.
  • Plejemanual, der beskriver den nærmere pleje og drift af arealet.
  • Tekst og billeder til infoskilt eller anden type formidling til borgerne.

Måden vi samarbejder med jer på

Byblomst-lkon_MØDER-grøn

Step 1. Mødet med jer

Vi tager altid en indledende snak med jer om jeres konkrete projekt. Ofte giver det god mening at vi mødes på lokaliteten, og andre gange kan vi tage snakken over mail eller telefon, suppleret med fotos og tegninger. Vi kan ofte komme rigtig langt med jeres beskrivelser af projektet, og jeres ønsker for løsningen.

Byblomst-lkon_TILBUD-grøn

Step 2. Tilbud

Når vi har haft en snak, og fået de nødvendige mål på arealet, det drejer sig om, vil vi give os i kast med at lave et tilbud til jer.

I vores tilbud beskriver vi følgende:

Plantesammensætning: her forklarer vi, hvilke planter/frø/løg vi har valgt til jeres projekt, og hvordan de lever op til de krav, vi finder i arealet.

Forarbejde: vi beskriver hvordan jorden skal bearbejdes, hvis vi tager udgangspunkt i den eksisterende jord, og hvis der skal tilføres ny muld, vil vi også give anbefalinger til typen af denne.

Etablering: vi forklarer hvordan projektet skal etableres og introducerer til vores metode med afstandsrive og plantemanual.

Etableringspleje og drift: vi beskriver de overordnede betingelser for drift og vedligehold af arealet, som vil blive nærmere beskrevet i plejemanualen, som I får udleveret ved projektets start.

Formidling: vi giver vores bud på, hvordan borgere kan informeres og inddrages og derudover finder I også i tilbuddet en billedside med et udsnit af plantelisten, og en blomstringskalender, der viser hvordan arealet vil blomstre i forskellige farver henover året.

Byblomst-lkon_GARTNERI-grøn

Step 3. Planterne til jeres areal 

Vores planter produceres på vores gartneri i Østjylland.

Vi har løbende en produktion igang, så vi er sikre på, at vi altid kan levere planter, når I er klar til at gå igang med jeres projekter.

Vi kan, som udgangspunkt, levere fra medio marts til ultimo maj.

Og igen fra september til frosten går i jorden.

Byblomst-lkon_LEVERING-grøn

Step 4. Planterne bliver leveret til jer

Planterne leveres sammen med en plantemanual og afstandsrive, så I har alt hvad I skal bruge, for at komme godt igang.

Planterne leveres af fragtfirmaet Alex Andersen.

Vi kan desværre ikke garantere et specifikt leveringstidspunkt på dagen for levering, men oftest vil planterne lande hos jer inden kl. 10.00.

Planterne leveres på cc-containere, hvorpå vi også har fastmonteret manualerne, så de er nemme for jer at læse. De er printet på vandskyende materiale.

Sammen med planterne og manualerne har I også afstandsriven.

Byblomst-lkon_DIALOG-grøn

Step 5. Borgerindragelse

Vi laver formidling og borgerindragelse i samarbejde med jer, og som det passer til det pågældende projekt.

Nogle gange giver det mening med en walk-and-talk ved arealet, lige omkring plantedatoen, og andre gange er det fint med et skilt.

Skiltet laver vi i samarbejde med jer, så det fortæller hvad borgerne kan forvente af arealet, og så det samtidig passer til jeres designpolitik.

Vi deltager også gerne på borgermøder, hos afdelingsbestyrelser i boligforeninger osv. Ofte giver det nemlig god mening, at borgerne kan stille spørgsmål direkte til dem, som er ansvarlige for det æstetiske udtryk i arealerne - særligt hvis projektet er lokaliseret meget tæt på private matrikler, som fx. vejbede eller LAR-bede.

Byblomst-lkon_PROJEKT-AFLEVERING-grøn

Step 6. Evaluering af projektet

I får altid en plejemanual af os, inden I modtager planterne. På den måde er i forberedt på, hvad etableringsplejen indeholder, og hvordan driften skal være efter år 1.

Derudover holder vi altid løbende tilsyn og kontakt med jer.

Udover at vi løbende kører forbi og tjekker op på vores forskellige projekter rundt om i landet, så inviterer vi også til en aflevering med jer efter 1 - 1 1/2 år efter projektet blev etableret.

Her vil vi tage en god snak om, hvordan arealet har udviklet sig, og hvordan driftspersonalet oplever at drifte på arealet.

Anlæggelse af projektet

Enten stiller I selv med et grønt hold, eller også teamer vi op med vores gode anlægsgartner-venner.

Vi har erfaring med mange forskellige samarbejdsformer. I kan købe os direkte ind til at løse en konkret opgave, med et specifikt areal. Her vil vi i fællesskab definere hvordan jorden skal bearbejdes, alt efter om det er et eksisterende areal, eller et nyt areal.

Vi kan både samarbejde med jeres egne grønne folk, eller tage vores egne anlægsgartnere med, som også gerne varetager etableringsplejen.

Derudover kan vi hyres ind som bygherreleverance til de større projekter, hvor plantedelen er taget ud af udbuddet.

Endelig kan vi også hjælpe med at visualisere
og definere projektet til en udbudsproces