Vores koncept

Byblomst er en farverig tegnestue, hvor vi har specialiseret os i plantevalg til vejnære arealer.

Vi er optagede af at skabe blomstrende anlæg, der holder en lav drift, sikrer langvarig blomstring, understøtter biodiversiteten og inddrager borgerne. Vi har gjort os umage for, at det skal være så nemt som muligt for jer at skabe blomstring i jeres by.

Vi laver specifikke plantesammensætninger til alle projekter. Derudover har vi også et gartneri, som producerer vores stauder og løg.

Og så har vi gode samarbejdspartnere, der kan anlægge projekterne for jer, hvis I ikke selv har grønne folk til den opgave.

Staudebede

Staudebede med lang blomstring

Plantesammensætning af længelevende og blomstrende stauder og forårsblomstrende løg. Der plantes 15 stauder og 30 løg pr. m2. Her er farver og former fra februar til november i et mix af hjemmehørende arter og eksoter. 

Vejledende pris fra 350 kr. ex moms pr. kvm. 

Stauder og frø

Ekstensive arealer med stauder og frø

Plantesammensætning af længelevende og blomstrende stauder og flerårig frøblanding. Her plantes 5 stauder pr. m2 og udsås ca. 2 gram frø pr. m2. Særligt velegnet til større arealer, regnvandsbassiner, fællesområder mm. 

Vejledende pris fra 250 kr. ex. moms pr. kvm. 

Stauder i græs

Blomstrende græsflader

Plantesammensætning af robuste og blomstrende urter, som plantes direkte ned i græsfladen. Her skal du ikke fræse eller fjerne jord og dermed risikere at ødelægge mikrolivet, som allerede findes på stedet. Særligt velegnet ved erhvervsdomiciler, store vejrabatter mm. 

Vejledende pris fra 200 kr. ex moms pr. kvm. 

Alle vores forskellige typer af projekter indeholder følgende:

  • Projektering af specifik plantesammensætning til lige netop jeres projekt. 
  • Levering og produktion af vores egne planter: planterne produceres af vores gartner i Østjylland.
  • Hver enkelt plante leveres med en iboende 12 måneders madpakke af langtidsvirkende gødning, og er derudover behandlet med en tang-ekstrakt, for øget modstandsdygtighed.
  • Planterne er blandet i 18-hulsbakker, som er farvekodet jf. plantemanualen. Der er derfor ikke behov for afsætning eller opmåling.
  • Instruktion i beplantning via en illustreret plantemanual, som leveres på cc-containerne sammen med planterne.
  • Udlån af vores speciallavede afstandsrive, der optegner plante-arealet i de felter, som der skal plantes i. 
  • Plejemanual der beskriver den nærmere pleje og drift af arealet.
  • Tekst og billeder til infoskilt, borgerinddragelse eller anden type formidling til borgerne.

Måden vi samarbejder med jer på

Byblomst-lkon_MØDER-grøn

Step 1. Den første snak

Vi tager altid en indledende samtale med jer, om jeres konkrete projekt. Ofte giver det god mening at vi mødes på lokaliteten, og andre gange kan vi klare det over mail eller telefon, suppleret med fotos og tegninger. Vi kan ofte komme rigtig langt med jeres beskrivelser af projektet, og jeres ønsker for løsningen.

Byblomst-lkon_TILBUD-grøn

Step 2. Tilbud

Når vi har haft en snak, og fået de nødvendige mål på arealet, det drejer sig om, giver vi os i kast med tilbudsgivningen. 

I vores tilbud beskriver vi følgende:

Plantesammensætning: her forklarer vi, hvilke planter/frø/løg vi har valgt til jeres projekt, og hvordan de lever op til de krav, vi finder i arealet.

Forarbejde: vi beskriver hvordan jorden skal bearbejdes, hvis vi tager udgangspunkt i den eksisterende jord, og hvis der skal tilføres ny muld, vil vi også give anbefalinger til typen af denne.

Etablering: vi forklarer, hvordan projektet skal etableres og introducerer til vores metode med afstandsrive og plantemanual.

Etableringspleje og drift: vi beskriver de overordnede betingelser for drift og vedligehold af arealet, som vil blive nærmere beskrevet i plejemanualen, som I får udleveret ved projektets start.

Formidling: vi giver vores bud på, hvordan borgere kan informeres og inddrages. Derudover finder I også i tilbuddet en billedside med et udsnit af plantelisten, og en blomstringskalender, der viser hvordan arealet vil blomstre i forskellige farver henover året.

Byblomst-lkon_GARTNERI-grøn

Step 3. Planterne gror

Vores planter produceres på vores gartneri i Østjylland, lige syd for Aarhus. 

Vi har hele tiden en produktion i gang, så vi altid har planter klar. 

Planterne står i væksthus de første 3-4 uger, og når de har sat rødder bliver de sat ud på friland, hvor de står indtil de leveres hos jer. På den måde sikrer vi, at de har vænnet sig til det danske klima. Det betyder, at de har en meget hurtig etablering, når de først plantes ud, og robustheden i hver enkelt plante er meget stor.

Byblomst-lkon_LEVERING-grøn

Step 4. Planterne bliver leveret hos jer

Planterne leveres sammen med plantemanual og afstandsrive, så I har alt hvad I skal bruge, for at komme godt igang.

Planterne leveres af fragtfirmaet Alex Andersen, oftest inden kl. 10.00 på leveringsdatoen. 

Planterne leveres på cc-containere, hvorpå vi også har fastmonteret manualerne, så de er nemme for jer at læse. De er printet på vandskyende materiale.

Byblomst-lkon_DIALOG-grøn

Step 5. Borgerindragelse

Vi laver formidling og borgerindragelse i samarbejde med jer, og i det niveau som passer til jeres projekt.

Nogle gange giver det mening med en walk-and-talk ved arealet, og andre gange er det fint med et skilt.

Vi deltager også gerne på borgermøder, hos afdelingsbestyrelser i boligforeninger osv. Ofte giver det nemlig god mening, at borgerne kan stille spørgsmål direkte til dem, som er ansvarlige for det æstetiske udtryk i arealerne - særligt hvis projektet er lokaliseret meget tæt på private matrikler, som fx. vejbede eller LAR-bede.

Byblomst-lkon_PROJEKT-AFLEVERING-grøn

Step 6. Løbende tilsyn

I får altid en plejemanual af os. Den vil klæde jer på til både etableringsplejen og den efterfølgende drift. 

Derudover holder vi altid løbende tilsyn og kontakt med jer.

Og så inviterer vi også til en aflevering med jer 1 år efter projektet blev etableret.

Her vil vi tage en god snak om, hvordan arealet har udviklet sig, og hvordan driftspersonalet oplever at drifte på arealet.

Anlæggelse af projektet

Enten stiller I selv med et grønt hold, eller også teamer vi op med vores gode anlægsgartner-venner.

Vi har erfaring med mange forskellige samarbejdsformer. 

Vi kan både samarbejde med jeres egne grønne folk, eller tage vores egne anlægsgartnere med, som også gerne varetager etableringsplejen.

Derudover kan vi hyres ind som bygherreleverance til de større projekter, hvor plantedelen er taget ud af udbuddet, og vi kan også bidrage med konsulentbistand på større udbudsprojekter. 

Endelig kan vi også hjælpe med at visualisere
og definere projektet til en udbudsproces