Vores metode

Forarbejdet

Udvælgelsen af Byblomster

Når vi laver et bud på plantesammensætning til jeres areal, er der mange ting, vi tager højde for. Først og fremmest undersøger vi vækstbetingelserne både på arealet og rundt om det. Grænser jeres areal fx op til græs, vil vi udvælge særligt modstandsdygtige stauder. Ligesom at vi til vejnære arealer altid vælger salttolerante og tørketålende stauder. Det vigtigste er nemlig at vælge den rette plante til det rette sted.

Derudover bruger vi kun planter, som lever op til vores 10 opstillede krav. Dette giver blandt andet blomstrende arealer fra det tidlige forår til det sene efterår. Udover stauder indeholder vores beplantning nemlig også blomstrende løg, som sikrer en tidlig blomstring. Vi laver altid plantesammensætninger, hvor planterne indbyrdes er lige konkurrencedygtige, og vi bestræber os på at bruge så mange hjemmehørende arter som muligt. De hjemmehørende stauder vil yderligere styrke biodiversiteten for både bier og insekter.

 

Jorden

I vil ofte kunne anlægge jeres blomstrende areal i den eksisterende jord, som dog skal være 100% fri for rodukrudt. Derudover skal jorden umiddelbart før plantning løsnes i mindst 20 cm dybde. Herefter udføres eventuel jordforbedring og arealet jævnes med en rive. I er nu klar til at plante.

En Byblomst lever
op til 10 krav

01. Er tilpasset voksestedet

02. Er hårdfør

03. Tilbyder nektar og/eller pollen

04. Har lang blomstringstid

05. Har dekorativ afblomstring

06. Har hurtig fremspiring i foråret

07. Er god til at dække jorden

08. Skal ikke opbindes

09. Tåler nedklipning i dec-feb

10. Selvsåning er ok

Spirer

Beplantningen

I Byblomst bestræber vi os på, at ejerskabet for de blomstrende arealer placeres hos dem, der skal sætte planterne i jorden og pleje arealet. Vi har derfor lavet en beplantningsmetode, som er en kombination af blandede plantebakker, en specialdesignet afstandsrive og en plantemanual med farvekoder.

Tænderne på riven er indstillet med den nøjagtige planteafstand, der giver 15 planter pr. kvadratmeter. 

"Det er simpelthen så dejligt, at vi ikke skal bruge tid på at afpotte alle planterne. Og at vi så bare kan tegne arealet op med jeres afstandsrive, jamen, det sparer os for så meget tid! Det her er jo faktisk en revolution af plantemetoden!"

- Ejer af DST anlæg Peder Bech Hjortshøj

Gartneriet har på forhånd fordelt planterne i 18-hulsbakker. Blandingen i bakkerne tager højde for, at hver kvadratmeter skal indeholde en vis procentdel af henholdsvis bunddækkende planter, fyldplanter, ledsageplanter og solitære planter. Planterne kan derfor plantes direkte fra bakkerne. 

Bakkerne kan være markeret med farvekoder til specifikke zoner.  Farvekoderne findes i den individuelle beplantningsmanual, som følger med planterne.

Vi leverer desuden et informationsskilt som foræller, hvad der er plantet, hvorfor det netop er denne plantesammensætning, hvad man kan forvente af blomstring henover året og hvordan arealet støtter op om biodiversitet.

 

Minimal emballage

Hos Byblomst er vi meget opmærksomme på at minimere mængden af emballage. For os giver det al mening i verden, at vi genbruger dét, vi kan.

Vi leverer alle vores stauder i bakker med 18 planter, og kun få solitære planter i potter. Vores stauder prikles direkte i 18-hulsbakkerne, og på den måde optimerer vi også den produktionsmæssige brug af emballage. Når I er færdige med at plante, sørger vi for at al emballage og containere hentes og leveres tilbage til gartneriet. Her vil det hele indgå i den videre produktion i gartneriet.

Plejen

I det første år, regnet fra beplantningsdatoen, skal arealet håndluges 6-7 gange, og i de følgende år blot 1-2 gange årligt. Herudover skal bedet vandes – særligt indtil planternes rødder har godt fat. Kalkuleret tid til lugning er cirka 2 minutter per kvadratmeter. Planterne kan derudover klippes ned i december-februar, men dette er ikke nødvendigt for planternes trivsel. Vælger I at klippe planterne ned, bør afklippet findeles og fordeles i bedet, så det fungerer som næring for planterne.

Hvis I følger vores anvisninger i forhold til forarbejde, plantning og pleje, vil arealet have en levetid på 15-20 år.

Og så kommer vi rigtig gerne ud og fortæller eventuelle beboere eller medarbejdere om projektet gennem en walk and talk eller oplæg. 

På den måde får beboerne og medarbejderne et større kendskab og forhåbentlig dermed et større ejerskab over projektet. 

Vil du vide mere om vores projekter?