Vores metode

Forarbejdet

Udvælgelsen af planter

Når vi projekterer vores plantesammensætninger, er der mange ting vi tager højde for. Først og fremmest undersøger vi vækstbetingelserne. Grænser jeres areal fx op til græs, vil vi udvælge særligt modstandsdygtige stauder. Ligesom at vi til vejnære arealer altid vælger salttolerante og tørketålende stauder. Det vigtigste er nemlig at vælge den rette plante til det rette sted.

Derudover bruger vi kun planter, som lever op til vores 10 opstillede krav. Dette giver blandt andet blomstrende arealer fra det tidlige forår til det sene efterår. Udover stauder indeholder vores beplantning nemlig også blomstrende løg, som sikrer en tidlig blomstring. Vi laver altid plantesammensætninger, hvor planterne indbyrdes er lige konkurrencedygtige, og vi bestræber os på at bruge så mange hjemmehørende arter som muligt. 

 

Jorden

I vil ofte kunne anlægge jeres blomstrende areal i den eksisterende jord. Og hvis det drejer sig om et nyanlagt projekt, så vejleder vi gerne i valg af vækstmedie, så vi opnår de optimale betingelser for planterne. 

En Byblomst lever
op til 10 krav

01. Er tilpasset voksestedet

02. Er hårdfør

03. Tilbyder nektar og/eller pollen

04. Har lang blomstringstid

05. Har dekorativ afblomstring

06. Har hurtig fremspiring i foråret

07. Er god til at dække jorden

08. Skal ikke opbindes

09. Tåler nedklipning i dec-feb

10. Selvsåning er ok

At arbejde med vores projekter

I Byblomst bestræber vi os på, at ejerskabet for de blomstrende arealer placeres hos dem, der skal sætte planterne i jorden og pleje arealet.

Vi har derfor lavet en beplantningsmetode, som er en kombination af blandede plantebakker, en specialdesignet afstandsrive og en plantemanual med farvekoder.

Tænderne på riven er indstillet med den nøjagtige planteafstand, der giver 15 planter pr. kvadratmeter. 

"Det er simpelthen så dejligt, at vi ikke skal bruge tid på at afpotte alle planterne. Og at vi så bare kan tegne arealet op med jeres afstandsrive, jamen, det sparer os for så meget tid! Det her er jo faktisk en revolution af plantemetoden!"

- Ejer af DST anlæg i Trige, Peder Bech Hjortshøj

Gartneriet har på forhånd fordelt planterne i 18-hulsbakker ud fra vores fordelingsnøgle. Den sikrer, at hver kvadratmeter indeholder en bestemt procentdel af henholdsvis bunddækkende planter, fyldplanter, ledsageplanter og solitære planter. Planterne kan derfor plantes direkte fra bakkerne uden opmåling og afsætning. 

Minimal emballage

Vi er meget opmærksomme på at minimere mængden af emballage. For os giver det al mening i verden, at vi genbruger dét, vi kan.

Vi leverer alle vores planter i bakker med 18 planter, og kun enkelte planter i potter. Når I er færdige med at plante, sørger vi for at al emballage og containere hentes og leveres tilbage til gartneriet. Her vil det hele indgå i den videre produktion i gartneriet.

"Første gang jeg stiftede bekendtskab med Byblomst, var for et par år siden i en boligforening i Hvidovre. Her tog det mig ikke lang tid at gennemskue, at det var et genialt koncept de havde opfundet. Alt fra afstandsriven til planterne og en perfekt sammensætning af stauder, som blomstrer igennem hele sæsonen. Ganske enkelt genialt!"

- Nicolas Daniel Ilnov, anlægsgartner hos Grøn Vækst A/S

Pleje og drift

I det første år, regnet fra beplantningsdatoen, skal arealet håndluges 6-7 gange, og i de følgende år blot 1-2 gange årligt. Herudover skal bedet vandes – særligt indtil planternes rødder har godt fat. Planterne kan derudover klippes ned i december-februar, men dette er ikke nødvendigt for planternes trivsel. Vælger I at klippe planterne ned, bør afklippet findeles ud i bedet, så det fungerer som næring for planterne.

Hvis I følger vores anvisninger i forhold til forarbejde, plantning og pleje, vil arealet have en levetid på 15-20 år.

Vil du vide mere om vores projekter?