Herning Torv

Staudebed i byen

Etableringsår:

Foråret 2019

Etableringssted:

Herning Torv, 7400 Herning.

Kunde:

Herning kommune v. Landskabsarkitekt Sine Dall.

Bed-type:

Bynære staudebede i stål med indbygget træ-element til siddepladser.

Anlæg udført af:

De gode, grønne folk i Herning kommune.

Om projektet:

Herning bymidte har undergået en forvandling. Med Byblomster omkring springvandet og foran rådhuset, skabes en blomstrende rumfornemmelse, som vil invitere til, at borgerne sænker farten på deres færd, og sætter sig og nyder synet af blomster og insekter.

Vores ønske med beplantningen har været, at bidrage til en mere intim atmosfære på torvet, og skabe et opholdsrum, som borgerne har lyst til at bruge mere aktivt.

Plantesammensætningen består af 9 forskellige stauder og 6 forskellige forårsblomstrende løg. De vil alle bidrage til, at torvet har blomstring allerede fra januar/februar når de tidlige løg kigger frem, og helt ind i november, hvor de sidste stauder takker af. Alle stauder og løg tilgodeser i høj grad mange forskellige arter af insekter med pollen, nektar og levesteder.