Åbyhøj

Rekreativ håndtering af regnvand på terræn

Etableringsår:

Etableret fra foråret 2019 og indtil efteråret 2023.

Etableringssted:

14 villaveje i 8230 Åbyhøj. Både nord og syd for Silkeborgvej.

Kunde:

Aarhus Vand v. projektchef Vibeke W. Bundesen.

I samarbejde med Aarhus kommune v. jordbrugsteknolog Iben Jacobsen og Per Aarsleff A/S v. Entrepriseleder Klaus Vilhelmsen.

Bed-type:

1230 kvm. regnvandsbede fordelt over 14 veje. Bedene måler mellem 15 og 20 kvm.

Anlæg udført af:

Anlægsgartner DST-anlæg ApS v. Peder Bech Hjortshøj.

Om projektet:

LAR-bede er meget mere end bare et blomstrende indslag i bymiljøet. Ved at kombinere det blå og det grønne element kan vi skabe vejforløb, som på én og samme tid tager hånd om en stor udfordring.

Vejbede kan berige byen med blomstring og insekter, mens de også opsamler regnvand. Kraftige regnskyl, oversvømmelser og pres på kloaksystemet er udfordringer, som kun vil gøre sig mere og mere gældende. Derfor er det nødvendigt, at vi tænker i alternative og værdiskabende løsninger, så vi får skabt bæredygtige og længelevende byer.

I Åbyhøj v. Aarhus har vi bidraget til, at der er skabt 1230 blomstrende kvm. på tværs af 14 villaveje. Bedene varierer i størrelse mellem 15 og 20 kvm., og derfor har vi arbejdet ud fra tesen om, at det er vigtigt at vælge få, men meget længeblomstrende arter og sorter, så bedene ikke ser rodede eller forvirrende ud for beboere og forbipasserende. Vi har arbejdet ud fra en brutto-plantesammensætning, som løbende bliver mixet på forskellige måder, så hver vej får sit eget udtryk, samtidig med, at der er en rød tråd igennem hele området.

Formidling af vores tanker bag vores projekter er en integreret del af vores arbejde, og derfor har vi opsat infoskilte i bedene, så beboere og forbipasserende kan læse mere om den valgte beplantning. Derudover har vi afholdt en walk-and-talk for beboerne, hvor vi gik en tur på de forskellige veje, og fik en masse gode snakke om planter, æstetik, håndtering af vand, ukrudt mm.