Åbyhøj

Rekreativ håndtering af regnvand på terræn

Etableringsår:

Etableret af 3 omgange.

Juni 2019, september 2019 og april 2020.

Etableringssted:

Johannes Ewalds vej, J. Skjoldborgs vej og Jeppe Aakjærs vej i 8230 Åbyhøj.

Kunde:

Aarhus Vand v. projektchef Vibeke W. Bundesen.

I samarbejde med Aarhus kommune v. jordbrugsteknolog Iben Jacobsen og Per Aarsleff A/S v. Entrepriseleder Klaus Vilhelmsen.

BED-TYPE:

22 regnvandsbede fordelt på 3 veje.

Anlæg udført af:

Anlægsgartner DST-anlæg ApS v. Peder Bech Hjortshøj.

Om projektet:

Vejbede kan meget mere, end bare at være et blomstrende indslag i bymiljøet. Ved at kombinere det blå og det grønne element, kan vi skabe vejforløb som på én og samme tid tage hånd om en stor udfordring, samtidig med at byen beriges med blomstring og insekter. Kraftige regnskyl, oversvømmelser og pres på kloaksystemet er udfordringer, som kun vil gøre sig mere og mere gældende. Derfor er det nødvendigt, at vi tænker i alternative og værdiskabende løsninger, så vi får skabt bæredygtige og længelevende byer.

I Åbyhøj v. Aarhus har vi bidraget til, at der er skabt 22 blomstrende bede på tværs af tre villaveje. Bedene varierer i størrelse mellem 15 og 18 kvm., og derfor har vi arbejdet ud fra tesen om, at det er vigtigt at vælge få, men meget længeblomstrende arter og sorter, så bedene ikke ser rodede eller forvirrende ud for beboere og forbipasserende. Samtidig var det vores ønske, at hver forløb på de tre veje, skulle have sin egen identitet, samtidig med at vi skabte en rød tråd på tværs af de tre veje. Vi har derfor arbejdet ud fra en brutto-plantesammensætning, som er blevet mixet på 6 forskellige måder, men med flere arter, der går igen.

Formidling af vores tanker bag vores projekter, er en integreret del af vores arbejde, og derfor har vi opsat infoskilte i bedene, så beboere og forbipasserende kan læse mere om den valgte beplantning. Derudover har vi afholdt en walk-and-talk for beboerne, hvor vi gik en tur på de tre veje, og fik en masse gode snakke om planter, æstetik, håndtering af vand, ukrudt mm.