Aalborg Kommune

Sohngårdsholmparken

Etableringsår:

Staudebedet er etableret i april 2022.

Etableringssted:

Sohngårdsholmparken i Aalborg v. Sohngårdsholm Slot.

Kunde:

Aalborg Kommune v. Thomas Lam, Parkforvalter, Forvaltning og drift, BL
By og Land.

Bed-type

140 kvm. staudebed ifbm. spejlbassin.

Anlæg udført af:

Kommunens egne grønne folk v. Driftsformand Verner Jensen.

Om projektet:

Sohngårdsholmparken er en 6,2 hektar stor bypark anlagt i år 1960 ved Sohngårdsholm Slot. Parken indeholder en masse forskellige beplantninger, bl.a. en af Danmarks største samlinger af paradisæbletræer.

Staudebedet omkring spejlbassinet havde en eksisterende beplantning, som ikke fungerede optimalt. Derfor lavede vi en ny plantesammensætning, der kunne sætte en ramme om spejlbassinet, og samtidig harmonere med staudebedet ved siden af, som skulle bevares.

Vi har været opmærksomme på, at følge de eksisterende linjer i parken og skabe gentagelser og struktur i beplantningen. Det gør vi bl.a. med de store prydgræsser, der står som skelet hele vejen igennem beplantningen.