Building Green

Landskabet skal i langt højere grad tænkes ind

Når der tales om bæredygtigt byggeri, er fokus primært på det byggede og belagte areal. Men for at skabe byer og byområder, som er rare at bo i, og som understøtter biodiversiteten, bør landskabet i langt højere grad tænkes ind tidligt. Og ikke bare hvilket som helst landskab, for de gængse græsflader og bøgepur har ikke særligt stor værdi for hverken smådyr, fugle og insekter, eller for den sags skyld os mennesker. Der skal variation og diversitet til. Forskning viser nemlig, at adgangen til grønne, blomstrende og varierede beplantede arealer øger mængden af endorfiner og oxytocin i hjernen...

Amts avisen

Af Mette Bue Lorentzen | 28. september 2023

CLEAN

Af Mette Bue Lorentzen | 28. september 2023

Building Green

Af Mette Bue Lorentzen | 20. september 2023