Vores koncept

Byblomster til folket gennem helhedsorienterede løsninger,
hvor vi tager hånd om alle led i processen med at
skabe blomstrende og længelevende bede

VEJNÆRE AREALER

Driftsvenlige og vejnære arealer med Byblomster

Vi kan levere blomstrende bede til mange forskellige vejnære arealer som eksempelvis vejbede, midterrabatter, rundkørsler, helleanlæg og parkeringspladser. Vejnære arealer er ofte meget plejekrævende og omkostningstunge, da de er svært tilgængelige grundet trafik. Byblomster kræver meget lidt pleje og er derfor ideelle til disse placeringer.
Derudover skaber blomstrende bede på vejnære arealer samtidig karaktergivende udtryk i gadebilledet til glæde for borgerne.

Lav drift: Allerede fra andet år vil driften af et blomstrende bed begrænse sig til en årlig lugning og en eventuel nedklipning i vinterhalvåret.

Anlaeg-midterrabat
23. JULI 2019
Anlaeg-midterrabat
26. AUGUST 2019
LAR regnvandsbed
JULI 2019
LAR regnvandsbed
Regnvandsbed i Åbyhøj

LAR-BEDE

Håndtering af overfladevand på terræn

Kombinationen af øgede nedbørsmængder og ekstensiv bebyggelse i byerne har resulteret i, at der er få steder, regnvandet kan sive hen. Kloakkerne kan ikke håndtere de store mængder vand, og desuden bør recipienterne skånes. Der er altså brug for LAR - Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Her kan vejbede være en måde at håndtere regnvandet på, fordi vandet forsinkes til kloakken, nedsiver eller fordamper. Denne løsning giver samtidig en rekreativ værdi til byen og lokalområdet. Det vigtige er at skabe harmoni mellem den jord der vælges, og de planter der projekteres dertil. Udover den tekniske og rekreative værdi kan vejbedene, særligt i tæt beboede områder, have en hastighedsnedsættende effekt og dermed skabe mere tryghed for trafikanterne.

Rekreativ klimahåndtering: Kloakken skånes, og regnvandet håndteres i blomstrende bede, som giver farve og liv til lokalområdet.

FÆLLESAREALER

Byblomster der inviterer og skaber fællesskaber

Blomstrende bede i en grundejerforening eller en almen boligforening kan indbyde til fællesskaber på tværs af generationer og skabe en fælles arena for oplevelser mellem boligerne.
Vi ved, at boligforeningerne generelt har stramme driftsbudgetter som udfordrer både medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Kunsten er at finde økonomisk bæredygtige løsninger til de grønne områder, som stadig gør fællesarealerne attraktive og tryghedsskabende for den beboere. Med Byblomster kan vi skabe små hyggelige kroge i en ellers stor og uinviterende græsplæne, hvilket eksempelvis kan indbyde til at man plukker en lille buket – på den måde kan I indbyde til liv på fællesarealerne.

Økonomisk bæredygtig løsning: Blomstrende bede kan i en boligforening frigive ressourcer til andre, mere plejekrævende opgaver.

Staudebed ved Birkebo
Staudebed ved Birkebo

Birkebo Plejecenter i Østbirk, Horsens.

I oktober 2018 blev der skabt 135 kvm. staudebed, som allerede fra dag et levede op til vores forhåbninger om at få betydning for trivslen for beboerne.

"Lige da vi har sat den sidste plante, opdager vi, at et par af beboerne lister ud i bedet og plukker nogle blomster, som de tager med ind og stiller på bordet"

-  Anlægsgartner Jakob Olesen

Staudebed ved Børnehaven Krokushavens indgangsparti
Staudebed ved Børnehaven Krokushavens indgangsparti

UDENDØRSAREALER

En blomstrende velkomst til dine kunder

Vi kan omlægge enhver uudnyttet kvadratmeter omkring erhvervsdomiciler, kontorbygninger og fabrikker. Disse omlægninger er til fordel for virksomheden, da arealerne således kan bruges aktivt i virksomhedens branding, idet kunderne allerede får en varm velkomst inden, de træder ind i bygningen. For eksempel kan meget plejekrævende småbede rundt om parkeringspladsen omlægges til blomstrende bede. På den måde starter jeres kunders oplevelse allerede når, de træder ud af bilen. Herved får I samtidig frigivet ressourcer grundet det lave plejeniveau i bedene. Derudover kan farver og liv i blomstrende bede være med til at øge jeres medarbejderes trivlsen og motivation – ligesom bedene kan indbyde til kreativt stimylerende pauser og walk and talks.

Branding og bedre trivsel med lavere drift: Med udsigt til blomstrende bede vil jeres medarbejderes trivsel og motivation i arbejdsdagen øges samtidig med at jeres driftsomkostninger falder.

GRØNNE OMRÅDER

Blomstrende minder og oplevelser

Det er vigtigt med åndehuller mellem husene – selv i de mindre byer. Vi kan hjælpe jer med at disse kommer til at skabe plads for fællesskab og inspiration.
Store dele af de nuværende åndehuller er anlagt med græsplæner, som er gode til leg, boldspil, festivaler og koncerter. Men meget store dele af disse græsplæner tages ikke i brug og er dyre at vedligeholde. Ved at udlægge dele af de trimmede græsplæner med Byblomster kan kommunens medarbejdere bruge deres tid på andre, mere værdiskabende opgaver samtidig med, at borgerne bliver inspireret.

Inspiration til borgerne: Byblomster kan skabe rum, som sætter gang i refleksion, debat og nysgerrighed.

staudebed-Kvaglundparken-i-Esbjerg
29. MAJ 2019
Staudebed-herning-torv
9. AUGUST 2019
Vores produkt er en blomstrende pakkeløsning

Vi ønsker at gøre det så nemt for vores kunder som muligt. Derfor sælger vi en samlet pakke, hvor vi er med jer helt frem til årsdagen for etableringen. Vi har optimeret planteprocessen, så I sparer tid både ved plantning og plejningen af bedet.
Det første år fra etableringsdatoen skal bedet håndluges 6-7 gange. Det andet år skal det håndluges 1-2 gange. I kan derudover vælge at klippe de visne stængler ned i december/januar.

Pakken indeholder
 • Projektering af specifik plantesammensætning ud fra vækstbetingelserne i arealet.
 • Danske planter fra vores østjyske gartneri.
 • Instruering i beplantning via beplantningsmanual samt udlån af afstandsrive.
 • Plejemanual der beskriver plejen det første år.
 • Formidling til borgerne.

Pris pr. kvm: ca. 300 kr. 

Hvordan får I Byblomster hos jer?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skabe flere blomstrende bede hos jer. Kontakt os på  +45 28 25 27 83 eller send os en mail på info@byblomst.dk

 • Du udpeger ønsket areal for Byblomster

 • Vi projekterer plantesammensætningen og sender et tilbud

 • Planterne sættes i produktion hos vores gartner

 • Plantetidspunkt fastsættes

 • Ansvarlig anlægsgartner instrueres i Byblomst' beplantningsmetode

 • Borgere informeres om projektet

 • Areal beplantes med Byblomster

 • Informationsskilt placeres i bedet

 • Du modtager plejemanual

 • Drift og pleje af dit bed med Byblomster

Vil du vide, hvordan vi gør?