Klimatilpasning i Viby J

Klimatilpasning med stauder

Etableringsår:

Forår 2020.

I efteråret 2022 er der etableret yderligere 280 kvm. LAR-bede i samme område.

Etableringssted:

Damtoften, Myrholmsvej, Ormslevvej og Damgårdsvej/Damagervej i Viby J.

Kunde:

Aarhus Vand A/S i samarbejde med Arkil A/S.

Bed-type:

11 vejbede med nedsivning.

Anlæg udført af:

DST Anlæg v. Peder Bech Hjortshøj.

Om projektet:

I den sydlige del af Aarhus samarbejder Aarhus Vand, Arkil og Niras om at fornye vand- og spildevandsledninger. Et af projekterne er dette i Viby J, hvor der er etableret LAR-vejbede på villaveje, som har naturligt fald. Her ledes vejvandet ned i vejbedene, hvorefter det nedsiver langsomt. Derudover er der blevet etableret et større regnvandsbassin, som vil håndtere de større skybrud.

Vi har projekteret og leveret en blomstrende og længelevende plantesammensætning til 11 vejbede, som er fordelt over 4 veje. De 9 af vejbedene er i gennemsnit 24 kvm. store. De øvrige to bede er anlagt med større hældning ved et vejkryds, og dækker over 150 kvm. ialt.

Plantesammensætningen tager højde for vækstbetingelserne i arealet, som påvirkes af tørke og salt. Forventningen er, at vandet ved skybrud nedsiver indenfor 24 timer. Der er udvalgt få, men meget blomstrende og robuste arter. Hver vej får sit eget udtryk, men samtidig fordeler de samme arter sig over alle veje, så der opleves en rød tråd på tværs.

Der tilføjes desuden forårsblomstrende løg, så blomstringen i bedene starter så tidligt som muligt.

I alle bedene findes et skilt som forklarer borgere og andre forbipasserende, hvilke arter de finder i bedene.