Galten Torv

Blomstrende parkering i Galten

Etableringsår:

Oktober 2018.

Etableringssted:

Galten Torv, 8464 Galten.

Kunde:

Skanderborg kommune v. entreprenørchef Jens-Erik Dengsøe.

BED-TYPE:

Rumdelende bede på parkeringsplads.

Anlæg udført af:

De gode folk fra materielgården hos Skanderborg kommune.

Om projektet:

På Galten Torv har vi leveret en blomstrende bundbeplantning til de eksisterende træer. Vi har valgt 7 forskellige stauder og 4 forskellige forårsblomstrende løg. Stauderne er udvalgt med hensyntagen til oversigtsforholdene for både bilister og gående, men så de samtidig skaber en rummelig fornemmelse og mindsker den gående trafiuk igennem bedene. Stauderne og løgene vil i fællesskab tilbyde nektar, pollen og levesteder for insekter. Samtidig har vi tænkt meget over, at torvet skal være spændende at kigge på året rundt. Derfor vil der være blomstring fra tidligt forår, henover hele sommeren og efteråret, og slutte af med forskellige skulpturelle blomsterstande i vinterperioden.