VEJBED I RY

Midterrabat med stauder

Etableringsår:

Juni 2019

Etableringssted:

Midterrabat på Skanderborgvej i 8680 Ry, lige overfor kirken.

Kunde:

Skanderborg kommune v. entreprenørchef Jens-Erik Dengsøe.

BED-TYPE:

Saltpåvirket vejbed.

Anlæg udført af:

De gode folk på materielgården, Maglehøjvej 10 i Ry.

Om projektet:

Skanderborgvej i Ry er en meget befærdet vej, da den fungerer som hovedfærdselsåre ind- og ud af byen. Pga. den store mænge trafik, og dermed hårde saltning på vejen, har midterrabattens græsflade ikke kunnet trives. Kommunen valgte derfor at skrælle de sørgelige græs-rester af, og fylde op med 5-7 cm. grus.

Beplantningen er sammensat af både stauder og løg, som veksler henover farverne gul, lyserød og pink. Vi har taget højde for, at det er nødvendigt med udsyn henover beplantningen af hensyn til trafiksikkerheden. Samtidig har vi valgt stauder, som vi ved kan trives med den relativt store saltpåvirkning.