Byblomster til folket

Vi tilbyder helhedsorienterede pakkeløsninger, hvor vi leverer rådgivning, danske planter, anlægsgartner og formidling, således at I kan være sikre på, at få et areal der blomstrer  og sikrer bæredygtighed – på alle parametre. 

Hvordan får I Byblomster hos jer?

Hos os i Byblomst er vi meget fokuserede på helheden, og at følge vores projekter helt til dørs. Vi producerer vore egne danske planter, vi har vores egen jyske anlægsgartner, vi har udviklet vores egen beplantningsmetode, og vi leverer plantemanual, plejemanual og formidling om projektet til borgerne, som får glæde af projektet. 

En blomstrende pakkeløsning

Vi vil gerne gøre det så nemt for vores kunder som muligt, så derfor sælger vi en samlet pakkeløsning. 

Basispakken; mellem 285 og 450 kr. pr. kvm. 

Projektering af specifik plantesammensætning ud fra vækstbetingelserne i arealet + danske planter fra vores egen Østjyske gartner + beplantningsmanual og plejemanual, så I kan etablere og pleje arealet. Derudover formidler vi også til borgerne. 

Mellempakken

Det samlede indhold i basispakken plus vores anlægsgartner der beplanter arealet og plejer arealet i det første år fra beplantningsdato.

  • KUNDE UDPEGER ØNSKET AREAL FOR BYBLOMSTER

  • BYBLOMST SENDER TILBUD

  • PLANTER SÆTTES I PRODUKTION HOS VORES GARTNER

  • PLANTETIDSPUNKT FASTSÆTTES

  • ANSVARLIG ANLÆGSGARTNER INSTRUERES I BYBLOMST BEPLANTNINGSMETODE

  • BORGERE INFORMERES OM PROJEKT

  • AREAL BEPLANTES MED BYBLOMSTER

  • INFORMATIONSSKILT I AREALET

  • KUNDE MODTAGER PLEJEMANUAL 

  • DRIFT OG PLEJE AF DIT AREAL MED BYBLOMSTER

Byblomster er velegnede i alle de arealer, som mangler farve og liv, og som er dyre at pleje. Det vil give værdi for mennesker og insekter, og frigive ressourcer hos de medarbejdere, som bruger tid på at pleje arealerne.

DE OFFENTLIGE AREALER I KOMMUNEN

Bybranding med Byblomster

Vi er generelt meget dygtige til at give plads til grønne åndehuller imellem husene, hvor vi kan komme ud, og være sammen i fællesskaber. Store dele af åndehullerne er anlagt med græsplæner, som er gode til leg, boldspil, festivaller og koncerter. Men meget store dele af disse græsplæner har kun 1 funktion, nemlig at blive vedligeholdt. Ved at udlægge dele af de trimmede græsplæner med Byblomster, kan kommunens medarbejdere bruge deres tid på andre, og mere værdiskabende opgaver.

Derudover er mange bynære arealer, som f.eks. vejbede, midterrabatter, rundkørsler, helleanlæg og parkeringspladser meget pleje-krævende og omkostningstunge, fordi de er svært tilgængelige og omgivet af trafik.

Allerede fra år 2 vil driften af arealer med Byblomster begrænse sig til 1 årlig lugning og nedklipning i vinterhalvåret. 

PLEJEHJEMMET OG DAGINSTITUTIONEN

Lommer af minder og oplevelser

Blomster er stemninger og oplevelser, som fæstner sig i vores hukommelse, og frembringer minder vi havde glemt. Nogle blomster husker vi fra vores barndom. De vil kunne åbne op for en verden af samtaler, når sanserne stimuleres, og aktiverer historier, som ellers lå i dvale. 

På et plejehjem eller et ældrecenter, vil et bed med Byblomster kunne stimulere minder og sanser, som for et øjeblik vækkes til live.

Byblomstrende arealer er også en åben dør ind til en verden af insekter, organismer og liv, som ikke er synlige, før man sætter sig på hug, og kigger grundigt ind imellem planterne. 

Derfor er Byblomster meget velegnede på børnehavens legeplads eller i skolegården, hvor de kan blive del af et læringsstimulerende experimentarium.

De kan skabe et rum, som sætter gang i undring, debat og nysgerrighed.

BOLIGFORENINGEN OG GRUNDEJERFORENINGEN

Blomster kan skabe bånd og fællesskaber

Byblomstrende arealer i en grundejerforening eller en boligforening vil indbyde til fællesskaber på tværs af generationer, og skabe en fælles arena for oplevelser imellem boligerne.

Samtidig ved vi, at boligforeningerne generelt har stramme driftsbudgetter som udfordrer både medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Kunsten er at finde de økonomisk bæredygtige løsninger for de grønne områder, samtidig med at boligforeningen er attraktiv og tryghedsskabende for dens beboere.

Med Byblomster kan vi skabe små hyggelige kroge i en ellers stor og uinviterende græsplæne. De indbyder til, at man tager sin nabo under armen og går en tur, laver picnic, og plukker en lille buket.

Samtidig kan Byblomstrende arealer i en boligforening frigive ressourcer til andre, og mere plejekrævende opgaver. 

DEN BLOMSTRENDE VIRKSOMHED

En varm velkomst til dine kunder

Rundt om erhvervsdomiciler, kontorbygninger og fabrikker ligger en masse ofte uudnyttede kvadratmeter. De kan med fordel omlægges til arealer med Byblomster. På den måde kan arealerne bruges aktivt i virksomhedens branding, når kunderne får en varm velkomst allerede ved indkørslen til parkeringspladsen. 

Meget plejekrævende småbede rundt om parkeringspladsen kan med fordeles omlægges til Byblomstrende arealer, så jeres kunders oplevelse hos jer starter allerede når de træder ud af bilen. I får samtidig frigivet ressourcer pga. det meget lave plejeniveau i bedene.

Med udsigt til Byblomstrende arealer vil jeres medarbejderes trivsel og motivation i arbejdsdagen øges. Blomstrende udendørs pauseområder kan invitere til walk-and-talks, kreativt stimulerende pauser og nye samtaler.

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skabe flere blomstrende arealer hos jer.

Ring til Mette: 2825 2783