Mere fællesskab, øget psykisk trivsel og fokus på biodiversitet

Med Byblomster inviterer vi den mangfoldige natur ind i byen

Vi vil ændre vores forhold til de grønne arealer i byen, som vi alle er fælles om

Den mere vilde og mangfoldige natur har dén effekt, at vores spontane opmærksomhed stimuleres, så vi ”(…) opbygger positive emotioner og energi, der styrker vores sociale funktioner og nedsætter vores stressniveau”.

Citat: Fredens 2012, side 43 i ”Biodiversitet i byer”, 2013, Naturstyrelsen.

Derfor vil vi med anlæg af blomstrende stauder udfordre de trimmede arealer i Danmark, så vi får mangfoldigheden i flora og fauna tilbage

 • VORES MISSION ER

  At få flere blomster ind i det offentlige rum, som kan medvirke til at skabe mere fællesskab, øget psykisk trivsel og øget biodiversitet. 

 • BYERNE I DANMARK VOKSER

  Det indskrænker dermed de naturligt opvoksede arealer i den danske flora. Selvom der tænkes “grønne arealer” ind i byplanlægningen, så er vores oplevelse, at kvaliteten af de "grønne arealer" i høj grad er præget af monokultur, som ikke skaber værdi for hverken mennesker eller insekter.

 • TRIMMEDE AREALER

  Med Byblomstrende anlæg vil vi udfordre de trimmede arealer, og dét natursyn, som de er produkt af. Vi vil tilbyde et alternativ, som byder på liv, farver og former hele året, og som skal have lov at udvikle sig dynamisk. 

biodiversitet-byer
 • FÆLLESSKAB MELLEM HUSENE

  Vi er mange mennesker i byerne, og med blomstrende arealer, som inviterer til, at vi stopper op og studerer livet mellem planterne, vil vi skabe mere liv mellem husene. 

 • MERVÆRDI I BYEN

  Med blomstrende indfaldsveje sænkes blodtrykket hos bilisterne, med udsigt til blomstrende arealer hæves huspriserne, og med muligheden for at færdes på steder, som er beplantet med mange forskellige planter, øges vores psykiske trivsel. 

 • BLOMSTER SKABER LIV

  Anlæg med blomstrende stauder skaber liv - både for mennesker og insekter. Nede i bedet vil insekter skabe levesteder og søge næring. Samtidig er bedet en invitation til os for, at vi bruger vores sanser, stiller vores nysgerrighed, plukker en blomst, og mødes i blomstrende oplevelser. 

Hvem er Byblomst?

Hanne og jeg

I maskinrummet i Byblomst sidder Hanne og Mette.

Hanne, der er uddannet anlægsgartner og jordbrugsteknolog, har en 22 år lang karriere indenfor staudeverdenen bag sig. Og en usandsynlig stor viden om jord, vækstbetingelser, kryb og kravl, og hvordan vi kombinerer det hele i en skøn forening.

Mette er uddannet antropolog, og har tidligere arbejdet med psykisk sårbare og stressramte i en fælleshave. Derudover er hun vokset op i et gartneri. Først byggede hendes farmor og farfar deres gartneri, og bagefter fulgte hendes far.

Tilfældigheder ville, at sådanne to damer fra forskellige verdener skulle mødes. Det var noget med Mettes far. Og Mettes farmor. Hurtigt stod det klart, at de havde en ting til fælles, de to. Nemlig passionen for, at bruge blomstrende planter mere aktivt. De var nemlig begge enige om, at blomstrende planter både øger fællesskabet og den psykiske trivsel. Og med en varieret beplantning skabes der også næring og ly for insekter.

Og sådan skabtes Byblomst som et økonomisk bæredygtigt alternativ til de gængse beplantninger i det offentlige rum.

Foto af Jeanette Roust Thysen

Danske planter fra vores egen gartner i Østjylland

gartneri
Vores samarbejde med Gartneriet Pedersen A/S bygger på stærke værdier, rodfæstet gennem tillid, ansvar og faglighed.
Et samarbejde, hvor lidenskaben og begejstringen for stauder og innovativ planteudvikling er drivkræfterne bag et solidt dansk gartnerhåndværk.
Med en produktion, der både huser friland og væksthus, har vi adgang til en variation af muligheder for dynamisk plantevækst. Denne variation er samtidig en af grundstenene for at vi kan levere stauder og planter, der lever op til vores høje krav om frodige blomstrende arealer.
Gartneriet er et vigtig led i vores værdikæde, og har stor betydning for det slutprodukt vi leverer til gavn for byer, borgere og insektlivet.

Vil du vide, hvordan vi gør?