byblomst-hvid-blomst

Med blomstrende stauder på offentlige arealer vil vi øge mangfoldigheden i flora og fauna, og samtidig styrke trivslen og fællesskabet imellem mennesker

Vi ønsker at udnytte de store potentialer i rundkørsler, vejbede og fællesarealer og omdanne dem til driftvenlige staudeanlæg. Med en kombinationen af hårdføre og salttolerante stauder samt en høj plantetæthed, sikre vi staudernes overlevelse i byens barske miljø. Driften af vores bede begrænser sig til 1 årlig lugning og nedklipning i vinterhalvåret. 

stauder-rundkoersel

Blomstrende arealer

Med en variation af blomsterløg og stauder på de steder, hvor vi alle færdes, øger vi muligheden for fællesskab i byen, hele året. Samtidig skabes der pollen og ly til insekter. Studier viser samtidig at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i arealer med varieret beplantning. Det gælder uanset om stauderne plantes i en rundkørsel, et fællesareal i en boligforening eller i et vejbed.

Vi-tilbyder

Vi tilbyder

Vi sælger pakkeløsninger med stedsspecifik plantesammensætning, og planter fra vores egen østjyske gartner. Derudover instruerer vi i plantning og pleje, og formidler om projektet til lokalområdet. Arealet skal plejes med vanding ved etablering, og luges 5-6 gange det første år. Herefter begrænser plejen sig til 1 gang lugning og 1 gang nedklipning årligt. 

blomster-offentlige-arealer

Sådan gør vi

Opskriften bag et blomstrende, længelevende og driftvenligt areal er, at skabe den perfekte balance af dynamik.  Vi udarbejder en plantesammensætning, der passer til jeres areal, med stauder  hvis egenskaber opfylder vores 10 krav. Vi udfordre det traditionelle staudebed,  og har udviklet en plantemetode, som gør plantearbejdet  nemt og effektivt.